All posts by דן טואיטו

מדיה בנושא בטיחות

אחת מפעולות הבקרה למזעור הסיכון, הינה הדרכה והגברת מודעות בקרב העובדים במקום העבודה.בכדי לעשות זאת באופן חזותי, נעים...

תכנית לניהול הבטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, מחייבות את המחזיק מקום העבודה לכתוב תכנית שיטתית פרואקטיבית...

הדרכות בטיחות

מבחינה סטטיסטית, הגורם האנושי הינו הגורם השכיח ביותר להתרחשות תאונת עבודה. על מנת לצמצם את הסבירות להתרחשות תאונה...

סקרי סיכונים ומפגעים

במקומות עבודה מתקיימים תהליכים ובהם סיכונים המצריכים נקיטת פעולות בקרה (מניעה) למזעור רמת הסיכון, על מנת לצמצם את...

שירותי ממונה בטיחות

סעיף 4 שבתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996, מחייב את המחזיק במקום העבודה למנות ממונה...

בדיקת ציוד חשמלי

בדיקת ציוד חשמלי במקום העבודה כגון: מיחמים, מקררים, מכונות כביסה, קומקומים ועוד, מורידה באופן משמעותי את הסבירות להתפרצות...

יישומי Office

מיקרוסופט אופיס (Microsoft Office) הינה חבילת יישומים משרדיים מתוצרת מיקרוסופט, המשמשות לעבודה יומיומית במשרדים, בתי ספר ובכלל. התוכנות...

בדיקת ציוד כיבוי אש

ציוד הכיבוי הנפוץ ביותר הינו המטף כיבוי אש.🧯 מטפים מוצבים בדרך כלל בבתי עסקים, בניינים, מקומות ציבוריים ואפילו...

דילוג לתוכן