Category Archives: הבטחת איכות

סקרי סיכונים ומפגעים

במקומות עבודה מתקיימים תהליכים ובהם סיכונים המצריכים נקיטת פעולות בקרה (מניעה) למזעור רמת הסיכון, על מנת לצמצם את...

דילוג לתוכן