Category Archives: Uncategorized

מדיה בנושא בטיחות

אחת מפעולות הבקרה למזעור הסיכון, הינה הדרכה והגברת מודעות בקרב העובדים במקום העבודה.בכדי לעשות זאת באופן חזותי, נעים...

סקרי סיכונים ומפגעים

במקומות עבודה מתקיימים תהליכים ובהם סיכונים המצריכים נקיטת פעולות בקרה (מניעה) למזעור רמת הסיכון, על מנת לצמצם את...

בדיקת ציוד כיבוי אש

ציוד הכיבוי הנפוץ ביותר הינו המטף כיבוי אש.🧯 מטפים מוצבים בדרך כלל בבתי עסקים, בניינים, מקומות ציבוריים ואפילו...

דילוג לתוכן