הדרכות בטיחות

מבחינה סטטיסטית, הגורם האנושי הינו הגורם השכיח ביותר להתרחשות תאונת עבודה.

על מנת לצמצם את הסבירות להתרחשות תאונה במקום העבודה יש לנקוט במספר פעולות ובניהם תדרוך עובדים בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם.

סעיף 3(א) שבתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999, מחייב את המעסיק לתדרך את העובדים אחת לשנה לפחות על ידי בעל מקצוע מתאים.

במסגרת ההדרכות המועברות על ידינו, מבוצע שיח מקדים עם הלקוח על מנת להבין במה עוסקים העובדים ולאלו גורמים הם חשופים על מנת להתאים את ההדרכות לסיכונים ודרכי מניעתם באופן חזותי, נעים ומפורט.

כמו-כן, ביכולתנו להעביר את ההדרכות בשפה העברית ובאנגלית על ידי מתורגמן בהתאם לבקשת הלקוח.

על מנת לתאם הדרכה עבורכם, מוזמנים לייצור איתנו קשר לקבלת הצעת מחיר.

דילוג לתוכן