שירותי ממונה בטיחות

סעיף 4 שבתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996, מחייב את המחזיק במקום העבודה למנות ממונה על הבטיחות במנהל הבטיחות על מנת שיבצע את התפקידים הבאים:

  1. לייעץ למחזיק במקום העבודה בכל הנוגע לחוקים, תקנות ולתקנים בעניני בטיחות
  2. לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל
  3. לקדם תודעה ב- 18 נושאים המוזכרים בסעיף 10(א) בתקנות שצוינו לעיל

בנוסףך לדרישות הדין, הימצאות ממונה על הבטיחות במקום העבודה מסייעת למחזיק במקום העבודה לנהל את תחום הבטיחות ולמזער את הסבירות להתרחשות תאונת עבודה בשטחו.

דרך בטיחות מספקת שירותי ממונה בטיחות, לקבלת פרטים נוספים מוזמנים לייצור איתנו קשר.

דילוג לתוכן