בדיקת ציוד כיבוי אש

ציוד הכיבוי הנפוץ ביותר הינו המטף כיבוי אש.🧯

מטפים מוצבים בדרך כלל בבתי עסקים, בניינים, מקומות ציבוריים ואפילו בתים פרטיים.

מטפים נועדו לתת מענה ראשוני בעת דליקה על מנת לכבותה.

קיימים סוגים שונים של מטפים:

1. מטף אבקה
2. מטף פחמן דו-חמצני (פד"ח)
3. מטף קצף
4. ועוד

יש להשתמש במטף המתאים בעת הצורך על מנת להבטיח כיבוי הדליקה כראוי.

תקן ישראלי 129 – חלק א', הינו תקן רשמי שפורסם ב- 06/2008 ובו מפורטים הביקורות ופעולות התחזוקה שיש לבצע לסוגי המטפים השונים.
פעולות אלו נועדו להבטיח את תקינות המטף בעת הצורך ובכדי שלא יהווה סכנה לסביבה בשגרה, למשל:

1. פריקה אקראית בעקבות היעדר נצרה
2. בקיעת מיכל הלחץ
3. היעדר הוראות שימוש על גבי המטף
4. ועוד

התקן מחייב את המחזיק במקום, בביצוע בדיקה למטפים אחת לשנה על ידי מבקר מטפים מוסמך ושאושר לכך על ידי כבאות והצלה לישראל.
כמו כן, תקינות ציוד הכיבוי נבדק על ידי כבאות והצלה לישראל מטעם הרשות המקומית לצורך חידוש רישיון העסק ומהווה תנאי הכרחי לעמידה בתנאי פוליסת הביטוח בעת מקרה ביטוחי.

בחברתנו בודקים מוסמכים שאושרו על ידי כבאות והצלה לישראל, לצורך ביצוע ביקורות למטפי כיבוי אש בהתאם לדרישות תקן ישראלי 129- חלק א'.

לפרטים נוספים, מוזמנים לייצור איתנו קשר.

דילוג לתוכן