סקרי סיכונים ומפגעים

במקומות עבודה מתקיימים תהליכים ובהם סיכונים המצריכים נקיטת פעולות בקרה (מניעה) למזעור רמת הסיכון, על מנת לצמצם את הסבירות להתרחשות אירוע בטיחות או כשמתממש – למזער את חומרתו.

קיימת חשיבות רבה לייצור מעטפת בטיחות לכלל התהליכים המבוצעים במקום העבודה, באמצעות ניתוח הסיכונים, קביעת פעולות בקרה והגדרת בעל תפקיד אחראי ליישום פעולות הבקרה במועד שנקבע.

הדבר יבטיח כי העובד הינו חשוף לסיכונים קבילים וכי תהליך העבודה מבוצע באופן מסודר ובטוח.

בנוסף לסיכונים השונים אליהם העובד חשוף במסגרת תהליכי העבודה שאותם ניתן לנהל, ישנם מפגעים שניתן להסיר ולנטרל לחלוטין, ובכך לייצור מקום עבודה בטוח וסטרילי ממפגעים.

דרך בטיחות עורכת ניהולי סיכונים ומפגעים במקומות העבודה על מנת להבטיח תהליך סדור ובטוח לעובד ולסביבת העבודה.

ניתן לייצור איתנו קשר לקבלת מידע נוסף בנושא.

דילוג לתוכן